Det er 2 årsaker som forklarer hvorfor hvit støy gjør det lettere for barnet å falle i søvn.

Barnet har positive assosiasjoner til hvit støy. Barnet var omgitt av lyder i sin mors mage. Disse lydene som barnet hørte inni magen er lik hvit støy. Spedbarn, babyer og småbarn har positive assosiasjoner til lydene fra mors mage. Derfor forbinder barn hvit støy med varme, komfort og trygghet. Dette gjør at barnet kan finne roen når hvit støy avspilles og falle i søvn.

Hvit støy maskerer annet støy. Når barnet skal legge seg til sove så er det mye som kan forstyrre og gjøre barnet urolig. Hvit støy gjør at barnet ikke oppfatter annet støy som er rundt i omgivelsen. Dette gjør at barnet kan finne roen og falle letter til søvn.