Her kommer kort beskrivelse om hvordan du bruker knappen på mekanismen:

  • - Hold knappen inne omtrent 1 sekund for å slå den på og slå den av.
  • - Trykk 2 ganger raskt på knappen for å endre type av hvit støy.
  • - Trykk 3 ganger raskt på knappen for å aktivere NON-STOP modusen.
  • - Trykk 3 ganger raskt på knappen for å aktivere søvnmodusen (dersom lydenheten er innstilt på NON-STOP modusen).
  • - For å endre lydnivået til å bli høyere, så holder du knappen inne mens lydenheten spiller av den hvite støyen. Når du holder knappen inne, så vil du høre at lyden fra bamsen blir høyere og høyere. Slipp knappen når du hører ønsket lydnivå. For å endre lydnivået til å bli lavere, så holder du knappen inne igjen til du høre at lyden fra bamsen blir lavere og lavere.
  • - Dersom du slår av lydenheten av manuelt og så deretter slår den på igjen, så vil lydenheten være stilt inn på den modusen (søvnmodus eller non-stop-modus) som den var innstilt på før den ble slått av.